پدیدآور: نوید علمی صدر
سال انتشار: ۱۴۰۰
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
چشم پزشکی
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سمنان
ناشر: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۸۰۷۷۲۸
جلد: اول
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۴۴۸ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

 

 

پدیدآور: بهادر باقری، هومن بزرگی، کبری بهرام پور، محبوبه دربان، سارا سالاریان، اردا اردکانی، علی گوهری، محمد معماریان، فرهاد ملک
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
علوم دارویی
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سمنان
ناشر: ارمغان ارسطو
شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۴۷۰
شمارگان: ۷۴۴۶۲۲۷
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۱۹ صفحه
قطع کتاب: پالتویی بزرگ: 11.5 در 22 سانتیمتر

 

 

پدیدآور: آنا عبدالشاهی، بهداد شکرالهی یانچشمه، علیرضا عمادی، علیرضا یزدانی
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سمنان
ناشر: ارمغان ارسطو
شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۱۱۴۲۵
شمارگان: ۶۲۳۹۴۸۹
قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۶۲ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر
 

 

 

 
 
 
پدیدآور: حسین حاجیان فر، آرمان عرب، مریم مفیدی، ثمین حجازی
سال انتشار: ۱۳۹۹
نوع کتاب: تالیف
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سمنان
ناشر: انتشارات مانی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۴۲۳۹۰
جلد: اول
فروست: اول
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۱۳ صفحه
قطع کتاب: رقعی: 14 در 21 سانتیمتر
 
 

پدیدآور: معصومه رسول زاده، مینا سادات میرشجاع

سال انتشار: ۱۳۹۹

نوع کتاب: گردآوری

موضوعات:
روانپزشکی و بهداشت روان

زبان: فارسی

دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سمنان

ناشر: انتشارات مثبت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۱۰۸۴۷۴

جلد: اول

فروست: اول

شمارگان: ۲۰۰

قیمت: رایگان

نوع کتاب: چاپی

تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه

قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر