معرفی:

گروه کتب و نشریات دانشگاه، زیر مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است که به منظور تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و تولید آثار قابل نشر، انعقاد قرارداد آثار منتشر شده در جهت افزایش کمی و کیفی آثار تألیف و ترجمه و سرعت بخشیدن به روند بررسی، کارشناسی و ارزیابی آثار تدوین شده ایجاد شده است.

اداره انتشارات دانشگاه با نام دفتر نشر و انتشارات در سال  1393آغاز به کار کرد.

شورای انتشارات دانشگاه در حال حاضر شامل 13 عضو است که با پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری و ابلاغ به مدت 2 سال منصوب شده اند. در حال حاضر رییس اداره جناب آقای دکتر کوخایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و دبیر آن آقای دکتر باقری، مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه هستند.

 

چشم انداز:

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نظر دارد با فراهم آوردن امکانات لازم و به دنبال آن ترغیب اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به تالیف کتاب های علمی، سبب ارتقاء جایگاه دانشگاه در سطح کشور شود.