کسب موفقیت ارزشمند دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

معاونت تحقیقات و فناوری

کسب موفقیت ارزشمند دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ احمد جیدی کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان و عضو مرکز تحقیقات سلامت غذایی (نمک) دانشگاه با همکاری مهدیه سادات زرگر کارشناس ارشد پرستاری بیمارستان کوثر و محققان داخلی و بین المللی موفق به چاپ مقاله تحت عنوان : Central fatness and risk of all cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of 72 prospective cohort studies در مجله The BMJ-British Medical Journal با ضریب تاثیر (IF=30.223) گردید.

کسب این موفقیت ارزشمند را به این عزیزان تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون در تمام مراحل زندگی از درگاه ایزدمنان خواستار ایم

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
آقای عمادی
تهیه کننده:

آقای عمادی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *